Opłaty notarialne

Zastanawiają się Państwo z czego wynikają koszty wiążące się z realizacją konkretnych czynności przez naszą Kancelarię z Legionowa? Opłaty notarialne obejmują kilka składowych, wśród których wymienić należy podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn, opłaty sądowe oraz wynagrodzenie powiększone o podatek VAT wynoszący 23%. Ostatnia z wymienionych kwot określana jest również taksą. Podstawę prawną oraz wysokość poszczególnych kosztów znajdą Państwo w sporządzonym dokumencie. Informacje dotyczące należności za planowaną czynność można uzyskać przed spotkaniem w naszej Kancelarii, przy czym wstępna konsultacja i wyjaśnienia dotyczące sprawy udzielane są darmowo.

Notariusz – cennik

Prowadzona przez nas Kancelaria Notarialna z Legionowa ustala wysokość taksy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Wynagrodzenie na naszą rzecz uzależnione jest od wartości przedmiotu, którego dotyczy realizowana czynność, przy czym nie może przekraczać określonej w wymienionym wyżej rozporządzeniu maksymalnej wysokości taksy. Warto mieć na względzie również fakt, iż oryginał sporządzonego aktu jest przechowywany w Kancelarii, natomiast Państwu wydawane są mające moc prawną wypisy podlegające odrębnej opłacie. Maksymalne stawki taksy dotyczą także czynności dokonywanych poza miejscem działalności Kancelarii.

W celu uzyskania informacji na temat wysokości kosztów związanych z konkretną czynnością prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.