Niezbędne dokumenty

Przykładowe Dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego

1. Nieruchomość lokalowa, gruntowej lub spółdzielcze własnościowego prawa do lokalu

 • numer księgi wieczystej ( w przypadku gdy dla prawa założona jest księga wieczysta),
 • podstawa nabycia, na przykład – akt notarialny, postanowienie sądu, przydział ze spółdzielni, umowa ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa , decyzja o przekształceniu prawa, akt własności ziemi, (spadek/darowizna/zniesienie współwłasności/zasiedzenie)
 • dane osobowe stron – imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, termin ważności, adres zamieszkania,
 • firmy – numer KRS, REGON, NIP,
 • cena sprzedaży, zamiany, wartość darowizny
 • warunki i daty wydania oraz zapłaty ceny (nr konta bankowego),
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • zaświadczenie, że nikt nie jest zameldowany w budynku usytuowanym na przedmiotowej nieruchomości lub w lokalu –

Ponadto:

W przypadku gdy przedmiotem umowy jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, niemieszkalnego, garażu lub spółdzielcze prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym

Zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię do sprzedaży/darowizny/zamiany

W przypadku gdy przedmiotem transakcji jest nieruchomość gruntowya mogą być niezbedne:

 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, wypis z kartoteki budynków, wypis z kartoteki lokali,
 • zaświadczenie o braku planu rewitalizacji nieruchomości z urzędu gminy, urzędu miasta,
 • zaświadczenie o planie urządzenia lasu lub jego braku (starostwo powiatowe/ nadleśnictwo)
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku,
 • pozwolenie na budowę lub na użytkowanie budynku (w przypadku gdy zostało wydane)
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości gdy następuje podział wraz z mapą sytuacyjną

Pelna lista dokumentów niezbędnych do dokonania transakcji zostanie określona po zapoznaniu sie przez notariusza ze szczegółami dotyczącymi nieruchomości

Testament

 • dane osobowe sporządzającego testament : imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, termin ważności, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia,
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, data i miejsce urodzenia),
 • w przypadku zapisu testamentowego – dokumenty związane z przedmiotem zapisu np. numer księgi wieczystej, dowód rejestracyjny, zaświadczenie ze Spółdzielni.

Akt poświadczenia dziedziczenia

 • akt zgonu spadkodawcy,
 • ostatnie miejsce pobytu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony,
 • akty stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia i akty małżeństwa (kobiety zamężne),wydane po dacie zgonu spadkodawcy
 • dokument potwierdzający nr PESEL zmarłego np. unieważniany dowód osobisty lub zaświadczenie o numerze PESEL.

Pełnomocnictwo

 • a) dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, termin ważności, adres zamieszkania),,
  b) dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL),
  c) wskazanie zakresu pełnomocnictwa.

Umowa majątkowa małżeńska

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, termin ważności, adres zamieszkania.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.